Ekspozycje nowoczesności
1821–1929

Cytat

Źródło cytatu

„Głos” 1891, nr 45, s. 538–539.

„Rada gospodarcza Towarzystwa Dobroczynności, wobec ciężkiego dla biedaków roku i nieurodzaju w guberni, przy zalegających składkach od członków, musiała pomyśleć o urządzeniu jakiejś zabawy publicznej, celem zdobycia poważniejszego funduszu na rzecz prowadzonych przez Towarzystwo: kolonii leczniczej, kuchni taniej, przytułku starców itd. […] doroczna «Zabawa kwiatowa» nie miała miejsca z powodu spowszednienia, mówiono coś o koncercie «Lutni» warszawskiej, a następnie naszej radomskiej […] – skończyło się na projektach”.

[podkr. ML]

Komentarz

Ta wystawa liczyła się przede wszystkim jako próba obywatelskiej samoorganizacji; w nieco innych okolicznościach mogłaby ją zastąpić doroczna zabawa kwiatowa – wydaje się, że mówi nam to coś o społecznej funkcji wystaw, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach.

Wydarzenie to nie było zresztą udane – katalog wydano z dużym opóźnieniem, publiczność była zdezorientowana, przychody z opłat za wstęp – mizerne.

Mapa wpisu

Instytut Kultury Polskiej Narodowy program rozwoju humanistyki
Projekt realizowany w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2013–2016; finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 0110/NPRH2/H11/81/2013).
Na tej stronie korzystamy z cookies. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień przeglądarki internetowej