Ekspozycje nowoczesności
1821–1929

Plan Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Lublinie w 1901 r.

Plan Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Lublinie w 1901 r.

Cytat

Źródło cytatu

„Druga Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Lublinie 1901”, Lublin 1901

„Teren, na którym wzniesiona została Wystawa, składa się z dwóch obszernych czworoboków, połączonych w kształcie ósemki. Jeden z nich przeznaczony jest dla inwentarza, drugi natomiast pomieści wszystkie okazy dotyczące przemysłu z zakresu gospodarstwa wiejskiego. W prostej linii – jeden obok drugiego – stoją pawilony maszyn, rolniczy i drobnego przemysłu, a naprzeciw wznosi się pawilon gospodarstwa kobiecego. […] W głębi widzimy szopy i stajnie dla inwentarza, i obszerny plac do demonstracyj. Środek zajmuje wodotrysk i dwie estrady dla orkiestr wojskowych. Stąd roztacza się również ogólny widok na pawilony prywatnych wystawców, symetrycznie rozrzucone […]”.

 

jakjak

Komentarz

Plan wystawy nie tylko pozwala zorientować się w jej układzie przestrzennym: zarówno nam, zainteresowanym dziś historią kultury, jak i ówczesnym zwiedzającym, którzy przed ponad stu laty poruszali się po jej placu. Plan jest również metaobrazem, a jego znaczenie praktyczne status ten dodatkowo potwierdza. Można tu dostrzec – i to wydobyte na powierzchnię – działanie tego samego wewnętrznego porządku, który objawia się wraz z organizacją całości i części przestrzeni ekspozycyjnej, w systemie oznaczania i katalogowania eksponatów, w stosowaniu określonych form wizualnych (na przykład takich jak tablica statystyczna). Schematyczny i neutralizujący wszystko, co swoiste, zbudowany z prostych figur ge­ometrycznych, które wypełniono jednolitymi barwami i ponumerowano, plan wystawy nie reprezentuje, lecz raczej rozpoznaje w niej to, co systemowe i regulatywne; nie nawiązuje – jak czynią to tableaux i panorama – do realnego doświadczenia ani go nie podwaja, natomiast unaocznia same warunki jego możliwości.

Patrząc na plan, obejmujemy wzrokiem całość wystawy, jednakże z punktu widzenia oczom ludzkim niedostępnego, z perspektywy ptasiej, albo lepiej: boskiej (czyż podobnej możliwości nie dopuszczali budowniczowie katedr, którzy wpisywali je w plan krzyża?) lub, mówiąc dobitnie, wyniesionego aż do samych fundamentów Rozumu. Próbuje on zapanować nad przestrzenią, ruchem i masą ludzką; „gdyby tylko publiczność chciała się trzymać pewnego porządku w krążeniu po wystawie, mogłyby zwiedzać wygodnie plac tysiące” – pisano w „Kurierze Warszawskim” [1899 nr 244: 3] przy okazji jednej z wystaw wileńskich, wypowiadając tym samym prawdziwie nowoczesne życzenie o zarządzaniu sterowalnym tłumem.

 

Jakub Jakubaszek

Kontekst

pozycje cytowane:
„Kurier Warszawski” 1899 nr 244, r. LXXIX, 23 VIII (4 IX).

Foucault Michel, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przekł. Tadeusz Komendant, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.
Olson David R., Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010.
Virilio Paul, Prędkość i polityka, przekł. Sławomir Królak, Sic!, Warszawa 2008.

Mapa wpisu

Instytut Kultury Polskiej Narodowy program rozwoju humanistyki
Projekt realizowany w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2013–2016; finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 0110/NPRH2/H11/81/2013).
Na tej stronie korzystamy z cookies. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień przeglądarki internetowej