Ekspozycje nowoczesności
1821–1929

Cytat

Źródło cytatu

Ilustrowany przewodnik po Lwowie i Powszechnej Wystawie Krajowej, Lwów 1984.

W walce patryotycznej inteligencyi z ciemnotą i zacofaniem, z lenistwem i lekkomyślnem niedbalstwem o przyszłość, z rozstrojem społecznym – jednem słowem z tem wszystkiem, co złożyło się na wytworzenie owej osławionej „nędzy Galicyi”, nastaje teraz nowy okres, odznaczający się śmiałą inicyatywą i energią. Powszechna Wystawa krajowa r. 1894 ma przedstawić wierny i dokładny obraz dokonanych w tym kierunku prac dotychczasowych, i ma wskazać dalsze drogi postępu, drogi dalszej pracy samodzielnej i samorządnej nad zniewczeniem moralnej i materyalnej „nędzy Galicyi”.

 

al, as

Komentarz

„Jeżeli kiedy to teraz po urojeniach i utopiach ostatnich dwudziestu lat nastała konieczność rzeczywiście realnej polityki, polityki rzeczywiście liczącej się z faktami. […] Trzeba pozbyć się próżnych nadzieji i płonnych obaw, trzeba poznać i zmierzyć nie tylko niebezpieczeństwa które nas otaczają ale i nasze siły.

Pierwszym warunkiem tego zwrotu jest szczerość w rozpoznaniu naszego własnego położenia, porzucenie utartych a nieuzasadnionych komunałów, frazesów niby patryotycznych, apologii własnych błędów, które nikogo nie oszukują prócz nas samych. Trzeba prawdzie zajrzeć w oczy, z pogardą wyrzec się polityki strusiej i przyjąć politykę mężną, odważną i obywatelską” – pisał Stanisław Szczepanowski w swojej słynnej  Nędzy Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego (Gubrynowicz i Schmidt, Lwów 1888, wyd. 2, s. 144). Autorzy przewodnika po wystawie lwowskiej powtarzają ten postulat: tyle, że prawda, z którą obywatele muszą się skonfrontować, nie przyjmuje postaci publikacji z danymi statystycznymi, ale wystawy. Lwowska ekspozycja (to stały motyw ówczesnego dyskursu inteligenckiego) jest zatem traktowana jako obraz diagnostyczny, swoista metonimia stanu gospodarczego. Obraz ten nie służy  bezinteresownemu poznaniu: ma ewaluować dotychczasowe działania i wyznaczać dalsze kierunki pracy organicznej. Nie jest również moralnie obojętny: zostaje wszak wpisany w walkę z zacofaniem i ciemnotą pojęte jako zadania inteligencji [-> Demokratyczny urok alfabetu].

 

Agata Sikora

Kliszowe wyobrażenie nędzy galicyjskiej. Ilustracja ze strony http://www.biblioteka.sanok.pl/archiwum2011.html, dostęp dnia 24.04.2015 r.

Kliszowe wyobrażenie nędzy galicyjskiej. Ilustracja ze strony http://www.biblioteka.sanok.pl/archiwum2011.html, dostęp dnia 24.04.2015 r.

Mapa wpisu

Instytut Kultury Polskiej Narodowy program rozwoju humanistyki
Projekt realizowany w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2013–2016; finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 0110/NPRH2/H11/81/2013).
Na tej stronie korzystamy z cookies. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień przeglądarki internetowej